Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

    SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                 KİRALAMA YÖNTEMİ İLE 1 ADET BÜFE İHALESİ YAPILACAKTIR.

                       Belediyemize tarafından yaptırılan Sahil şeridindeki Deniz-Çevlik yol u üzerindeki 7 numaralı büfenin , on yıllığına kiralanması ihalesi,2886 Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

1 – Büfeye ait bilgiler:

a) İli                              :  Hatay

b) İlçesi                         :  Samandağ

c) Cinsi   ve Miktarı               :  Yağmura ve rüzgara dayanıklı prefabrik malzemeden yapılmış 6 m2 alana sahip 1 adet büfe

 

2- Adres (Cadde-Sokak-No)   :   Şartnameye ekli koordinatlarda ve Çiğdede Mahallesi(Deniz) Uğur Mumcu Caddesinden Kapısıyu Çevlik Güzergahına doğru yapılan 7 numaralı prefabrik malzemeden yapılmış büfe.

 

3-İhale İlgili Bilgiler:

 

 

a) İhale Süresi               : 10 Yıl

 

b)İhale Tarihi,Saati ve Yeri :02/05/2018 Çarşamba günü saat 11:00’da Samandağ Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu

 

4 - İhale şartname bedeli 250,00 TL olup Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. (Şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine ödenecektir.)

 

5 – On yıllığına kiraya verilecek 1 adet büfenin geçici teminatı 5.000, TL, muhammen bedeli ise 83.270,62 TL dir.

 

6 - Geçici teminat olarak süresiz teminat mektubu ve Tedavüldeki Türk Parası kabul edilecektir.

 

7 – Geçici teminatın nakden yatırılmak istenmesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine açıklaması yapılarak yatırılacaktır.

8 - İhtilafların çözümünde Samandağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

9 -   İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

1)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

6) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

7) Tüzel kişi olması halinde,Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 12. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11) Samandağ Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.

12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

113) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

            İlan olunur.                                                   Samandağ Belediyesi

Temmuz 11, 2018
85

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILIYOR

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Bitkisel Atık Yağların geri dönüşümü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Samandağ’ın bütün mahallelerinde bulunan, bitkisel atık yağ kullanan üreticiler, sağlık kuruluşları ve okullardan atık…
Temmuz 11, 2018
72

BOĞULMA OLAYLARINI ÖNLEME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Samandağ Kaymakamlığı tarafından Samandağ sahilinde yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi için alınacak önlemlerle ilgili toplantı düzenlendi.İlçe Kaymakamı Murat Kütük başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Nergiz, İlçe…

BELEDİYEDEN SAMANDAĞLILARA İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

Tem 11, 2018 84
Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından işaret dili kursu…

EDİP KAHLIOĞULARI’NIN RUHUNA ATFEN KUR’AN-I KERİM OKUTULDU

Tem 02, 2018 82
Samandağ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Kahlıoğulları’nın babası…

SAMANDAĞ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ BAŞKAN NEHİR’E YAPILAN MENFUR SALDIRIYI KINADI

Tem 02, 2018 82
Başkan Vekili Nural tarafından meclis üyeleri adına yapılan açıklamada:”17 Haziran Pazar…

9 MAHALLE MUHTARI BAŞKAN NEHİR’E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDULAR

Tem 02, 2018 74
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’i Çamlıyayla, Yoğunoluk, Vakıflı, Batıayaz,…
An excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web.
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

Contemporary
Interface

Gantry 5's administrative interface has been completely rebuilt from the ground up to meet the needs of tomorrow's developer, today. The admin provides multiple options for styles, layout, particles, and more.

Mobile
Responsive

Salient is built with a responsive layout, which means it automatically adapts to the viewing device, so it will expand and contract accordingly to the size and resolution of the screen, whether mobile, tablet or desktop.

Capabilities

Styling

Styling

The Styles settings allows for customizing the stylistic elements of the template, such as links, font or background colors.
Particles

Particles

Particles operate as customizable blocks that form the flesh of the frontend, from placeholders to self contained content and functions.
Layout

Layout

The Layout manager provides drag-and-drop functionality with power to move, resize, and configure content in seconds.

    SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                 KİRALAMA YÖNTEMİ İLE 1 ADET BÜFE İHALESİ YAPILACAKTIR.

                       Belediyemize tarafından yaptırılan Sahil şeridindeki Deniz-Çevlik yol u üzerindeki 7 numaralı büfenin , on yıllığına kiralanması ihalesi,2886 Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

1 – Büfeye ait bilgiler:

a) İli                              :  Hatay

b) İlçesi                         :  Samandağ

c) Cinsi   ve Miktarı               :  Yağmura ve rüzgara dayanıklı prefabrik malzemeden yapılmış 6 m2 alana sahip 1 adet büfe

 

2- Adres (Cadde-Sokak-No)   :   Şartnameye ekli koordinatlarda ve Çiğdede Mahallesi(Deniz) Uğur Mumcu Caddesinden Kapısıyu Çevlik Güzergahına doğru yapılan 7 numaralı prefabrik malzemeden yapılmış büfe.

 

3-İhale İlgili Bilgiler:

 

 

a) İhale Süresi               : 10 Yıl

 

b)İhale Tarihi,Saati ve Yeri :02/05/2018 Çarşamba günü saat 11:00’da Samandağ Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu

 

4 - İhale şartname bedeli 250,00 TL olup Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. (Şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine ödenecektir.)

 

5 – On yıllığına kiraya verilecek 1 adet büfenin geçici teminatı 5.000, TL, muhammen bedeli ise 83.270,62 TL dir.

 

6 - Geçici teminat olarak süresiz teminat mektubu ve Tedavüldeki Türk Parası kabul edilecektir.

 

7 – Geçici teminatın nakden yatırılmak istenmesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine açıklaması yapılarak yatırılacaktır.

8 - İhtilafların çözümünde Samandağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

9 -   İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

1)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

6) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

7) Tüzel kişi olması halinde,Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 12. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11) Samandağ Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.

12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

113) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

            İlan olunur.                                                   Samandağ Belediyesi

Open Positions

Gantry 5 features an advanced Menu Editor, which augments the core menu with a rich, drag and drop interface.

Extensive Documentation

Gantry benefits from an extensive, and ever expanding, catalog of online and free documentation covering basic to more advanced topics.

Know More

YAML-Driven / Twig Templating

Gantry is built with several modern web technologies, such as the Twig PHP templating engine and YAML for human readable configuration files.

Know More

Testimonial

Eddie Lobanovsky

The Gantry 5 Framework is an ideal platform for users of all levels, whether beginners or web professionals. The administrative interface is both simple to use, intuitive and highly flexible, allowing for swift and extensive changes.

-Eddie Lobanovsky

+1(555)666.777.8888

hello@salient-gantry.com

Address

23 Salient Road
23 Salient Road
London, United Kingdom
London, United Kingdom
PO-LDN 123
PO-LDN 123

Hours

Monday - Friday
Monday - Friday
09:00 - 17:00 (GMT 0)
09:00 - 17:00 (GMT 0)