All for Joomla The Word of Web Design

İMAR PLANI MAĞDURLARI: BU PLAN UYGULANAMAZ

İMAR PLANI MAĞDURLARI: BU PLAN UYGULANAMAZ Samandağ imar planı mağdurları yaptıkları açıklamada mağduriyetlerini dile getirerek bu planın Samandağ’ın başına gelen en büyük felaket olduğunu iddia ettiler. “İmar Planı” mağdurları adına Mehmet Ali Dönmez, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Samandağ imar planı değil bu bir imha planıdır. Bu plan Uygulanamaz, Bu plan Samandağ'ı bitiriyor. Samandağ’ın başına gelen en büyük felakettir. EVİMİZ, İŞYERİMİZ, TARLAMIZ, BAHÇEMİZ, ALINTERİMİZ 1- Bu plana karşı olan bizler Samandağ’ın gelişmesine karşı değiliz, karşı olduğumuz bilimsellikten, adaletten, toplumsallıktan uzak, acemice, adaletsizce ve yandaşlık zihniyetiyle yapılan planlamadır. Karşı olduğumuz şey bir takım holdinglere verilmiş ve alınmış olan sözlerdir, karşı durduğumuz kutsallarımıza, sahilimize ve topraklarımıza el uzatanlardır. Evimize, tarlamıza, bahçemize, alın terimize, göz nurumuza uzanan kirli ellerdir karşı olduğumuz. 2- 42 Mahalleden müteşekkil ilçemizin sadece 9 mahallesi üzerinden yapılan planlama bütünsel değildir, uygulanabilir olmaktan uzaktır. 3- Planlama yapılırken halkın, sivil örgütlerin, siyasi partilerin, vb ilgili tarafların fikri alınmadan gizlice yapılmıştır. 4- Bakanlığa 2017’de onay için gönderilen plan aynı gizlilikte geri çekilmiş ve yandaş ve akrabaları kayırmak, muhalifleri ise cezalandırmak için yeniden düzenlenmiştir. 5- Refik Eryılmaz yapılan son düzenlemeyi halktan gizlemeye çalışsa da foyası ve yalanları ortaya çıkmıştır. 6- Söz konusu plan imar değil bir yıkım, sürgün ve tehcir planıdır. Bunu planlayanlar karşılarında kendisine ait olanı korumakta kararlı bir halk bulacaktır. TOPLUM ÇIKARI YOK 7- Yapılan düzenlemeler göstermiştir ki kamu ve toplum yararı değil kişisel çıkarlar gözetilmiştir. 8- Belediyeye ve hazineye ait yerleri korumak ve değerlerini artırmak için vatandaşların malları heba edilmeye çalışılmaktadır. 9- Bu planlamayla ilçemizin yüzlerce yıllık tarihi, kültürel ve demografik yapısı değiştirilmek isteniyor, bu yapılırken halkın yarısından fazlası mağdur ediliyor. 10- Bütün Samandağ’ı ve tüm Samandağlıları ilgilendiren planı hiç kimse tek başına şekillendirecek bilgi, birikim, yetenek ve kudrette değildir, hiç kimse kendinde bu cüreti görmemelidir. GELECEĞİMİZİ TAHRİP ETTİRMEYİZ Yukarıda maddeler halinde sıraladığımız gerçekler ışığında: -Vatandaşın gurbet elde kazandığı birikimleri ile çocuklarına hazırlamak istediği gelecek ellerinden gasp edilerek yandaşa peşkeş çekildiği için -Onlarca yıllık turizm işletmelerini yok ettiği ve işsizliği arttırdığı, dolayısıyla kirli paranın cazibesini artıracağı için. -Samandağlı gençleri yurtdışına mahkûm ettiği için. -Vatandaşın kazanılmış haklarını gasp ettiği için. -Samandağlıları sahilden ve denizden uzaklaştırdığı için. -Samandağlıları mülksüzleştirdiği, topraksızlaştırdığı, en nihayetinde köklerini havada bıraktığı için. -Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) Samandağ ayağı olduğu düşündüğümüz için. -Şehircilik ilke ve kuralları hiçe sayıldığı için. -Hz. Hıdır ile ilgili proje halktan gizlendiği için. BU İMAR PLANINA KARŞIYIZ. Kimin eseri olduğu artık önemsiz olan bu plan binlerce aileyi ve on binlerce memleketliyi mağdur etmiştir. Uygulanma şansı ve ihtimali kalmayan bu planın geçersiz kılınması, olgunlaştırılarak mağduriyetlerin asgariye indirilmesi belediye başkanı Refik Eryılmaz’ın görevidir, sorumluluğudur, zorunluluğudur. SONUÇ Sonuç olarak Revizyon İmar Planları, Uygulama İmar Planları’nin uygulanamadığı, planların Uygulanabilirliğin sağlanması amacı ile yapılır. Planlar arasında bütüncüllüğü sağlayamaması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı bir şekilde düzenlenmesi toplumsal ve kamu yararından çok kimine imar rantı kimine ise anayasa ile korunmuş olan mülkiyet hakkını gasp etme, keyfi düzenleme ve uygulamaları içermesi planların uygulanabilirliğini aksatacağından yeniden revize edilmesi Zorunludur. Yeniden revize kararının Samandağ belediyemiz tarafından acilen alınması gerekmektedir."

 

school and education